…A z mořské pěny zrodila se Venuše. Zrodila se Láska. Zrodila se Žena…

Pravá PERLA je vzácná a jedinečná. Krásná a dokonalá ve své nedokonalosti. I když má každá Perla jiný původ, tvar i barvu, vyzařuje tajemné vnitřní světlo. Jako Žena. Jakou barvu má Vaše vnitřní „Perla“? Přijímáte s láskou svou odlišnost a nedokonalost? Tak, aby Vaše jedinečné vnitřní světlo mohlo jasně zářit?

V našem ženském kruhu začneme očistnou meditací a spojíme se se svým ženským středem – zdrojem naší síly. Budeme pokračovat vnímáním pocitů a uvědomováním postojů ke svému aktuálnímu naladění. Prohloubíme jej a posílíme tak, abychom získaly potřebnou vitalitu a podporu k rozvoji ženství. Zakončíme harmonizační meditací s ukotvením záměru.

A tiše záříte dnem i nocí…